Uszczerbek na zdrowiu

Procentowy uszczerbek na zdrowiu mimo wielu zastrzeżeń i powszechnego odżegnywania się od tego jest głównym wskaźnikiem przy obliczaniu wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia w ramach odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku.

Cierpienie nie jest logiczne

To prawda, nie ma prostej zależności pomiędzy uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego wynikającym z odniesionych obrażeń i sumą odszkodowania z oc, a tym bardziej zadośćuczynienia potocznie nazywanego stratami moralnymi.

Dotąd nie wymyślono miernika bólu, cierpień fizycznych i psychicznych, poczucia krzywdy, itp.  Dla logicznych umysłów te pojęcia są abstrakcyjne i niepoliczalne. Dlatego w praktyce każdy poszukuje punktu odniesienia, na którym można się oprzeć, zmierzyć, zakwalifikować, przypisać jakieś konkretne wielkości.

Z medycznego punktu widzenia utrata sprawności fizycznej i zdrowia jest policzalna. Zależy od rodzaju urazu, rozległości uszkodzeń ciała, stopnia dysfunkcji narządów, itp. Lekarze zapewne potrafią wskazać więcej wytycznych, którymi się kierują, ale tym nie będziemy się zajmować.

Nawet jeśli oficjalnie nie ma mowy o ścisłej zależności między uszczerbkiem na zdrowiu a świadczeniami odszkodowawczymi z oc i tak wszyscy posiłkują się tym wskaźnikiem w większym lub mniejszym stopniu.

Jak określić uszczerbek na zdrowiu zanim zbierze się komisja lekarska?

Poszkodowanego najbardziej interesuje końcowy wynik odniesionych w wypadku obrażeń nazywany procentowym uszczerbkiem na zdrowiu. Idealnie byłoby go poznać zanim zostanie napisany wniosek o odszkodowanie.

Problem jest o tyle istotny, że zanim towarzystwo ubezpieczeniowe zorganizuje badania lekarskie, trzeba zgłosić i wyraźnie określić roszczenie odszkodowawcze. Najlepiej oczywiście jeśli zgłaszane żądania są adekwatne do sytuacji. Podanie zbyt niskiej kwoty prawie na pewno spowoduje wypłatę zaniżonych świadczeń odszkodowawczych.

Tabele uszczerbków na zdrowiu

Pomocne w tej sytuacji mogą się okazać wartości uszczerbków jakie przyjęto w celach wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez ZUS. Dyspozycje na ten temat zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. (Dz.U. Nr 234, poz. 1974)

Wyliczenia własne będą oczywiście obarczone sporym błędem. Po pierwsze sam poszkodowany nie będąc lekarzem nie jest w stanie wskazać dokładnie wszystkich swoich dolegliwości. Poza tym tabele określają przedziały w jakich mieszczą się poszczególne urazy, np:

 • złamanie kości ramiennej z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi (ręka prawa): 5-15%
 • złamanie kości udowej z miernymi zmianami i skróceniem do 6 cm: 15-30%

Lepsze jednak nawet zgrubne obliczenia niż nic.

Prywatne konsultacje

Innym sposobem na poradzenie sobie z problemem jest konsultacja z lekarzem uprawnionym do orzekania w sprawach uszczerbku. Dotarcie do lekarza zatrudnionego w Powiatowym Zespole Orzekającym w sprawach niepełnosprawności nie powinno być nadmiernie trudnym zadaniem. Ponieważ medycyna jest biznesem, łatwiej będzie uzyskać nieoficjalną opinię podczas wizyty w prywatnym gabinecie takiego lekarza.

Ta metoda mimo, że pociąga za sobą dodatkowe koszty, jest zdecydowanie lepsza. Mimo to wynik również może być niedokładny. Bardzo prawdopodobne, że nasz lekarz przyjmie górne wartości z przedziałów podanych w tabelach uszczerbku, co będzie poprawne politycznie, ale niekoniecznie zgodne ze stanem faktycznym.

Prawda leży pośrodku

Kolega po fachu naszego konsultanta pracujący na zlecenie T.U. przyjmie prawdopodobnie niższe wartości. Być może nie zauważy też niektórych urazów. To też będzie poprawne politycznie, tylko że z punktu widzenia innej frakcji politycznej 😉

Stan faktyczny zawiera się gdzieś pomiędzy prywatnie określonym % uszczerbku, a zapisem w protokole z badań komisyjnych zorganizowanych przez T.U. i należy o tym pamiętać. W tym miejscu warto dodać, że wspomniany przed chwilą protokół ubezpieczyciel udostępnia na żądanie osoby uprawnionej ? trzeba o to wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

Wysiłek włożony w samodzielne ustalenie uszczerbku na zdrowiu daje obraz ewentualnych rozbieżności stanowisk. W rezultacie poszkodowany uzyskuje materiał pomocny w kontynuowaniu negocjacji na drodze polubownej lub skierowaniu sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd cywilny.

Procentowy uszczerbek na zdrowiu mimo wielu zastrzeżeń i powszechnego odżegnywania się od tego jest głównym wskaźnikiem przy obliczaniu wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia w ramach odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku.

Cierpienie nie jest logiczne

To prawda, nie ma prostej zależności pomiędzy uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego wynikającym z odniesionych obrażeń i sumą odszkodowania z oc, a tym bardziej zadośćuczynienia potocznie nazywanego stratami moralnymi.

Dotąd nie wymyślono miernika bólu, cierpień fizycznych i psychicznych, poczucia krzywdy, itp. Dla logicznych umysłów te pojęcia są abstrakcyjne i niepoliczalne. Dlatego w praktyce każdy poszukuje punktu odniesienia, na którym można się oprzeć, zmierzyć, zakwalifikować, przypisać jakieś konkretne wielkości.

Z medycznego punktu widzenia utrata sprawności fizycznej i zdrowia jest policzalna. Zależy od rodzaju urazu, rozległości uszkodzeń ciała, stopnia dysfunkcji narządów, itp. Lekarze zapewne potrafią wskazać więcej wytycznych, którymi się kierują, ale tym nie będziemy się zajmować.

Nawet jeśli oficjalnie nie ma mowy o ścisłej zależności między uszczerbkiem na zdrowiu a świadczeniami odszkodowawczymi z oc i tak wszyscy posiłkują się tym wskaźnikiem w większym lub mniejszym stopniu.

Jak określić uszczerbek na zdrowiu zanim zbierze się komisja lekarska?

Poszkodowanego najbardziej interesuje końcowy wynik odniesionych w wypadku obrażeń nazywany procentowym uszczerbkiem na zdrowiu. Idealnie byłoby go poznać zanim zostanie napisany wniosek o odszkodowanie.

Problem jest o tyle istotny, że zanim towarzystwo ubezpieczeniowe zorganizuje badania lekarskie, trzeba zgłosić i wyraźnie określić roszczenie odszkodowawcze. Najlepiej oczywiście jeśli zgłaszane żądania są adekwatne do sytuacji. Podanie zbyt niskiej kwoty prawie na pewno spowoduje wypłatę zaniżonych świadczeń odszkodowawczych.

Tabele uszczerbków na zdrowiu

Pomocne w tej sytuacji mogą się okazać wartości uszczerbków jakie przyjęto w celach wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez ZUS. Dyspozycje na ten temat zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

(Dz.U. Nr 234, poz. 1974 – http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022341974)

Wyliczenia własne będą oczywiście obarczone sporym błędem. Po pierwsze sam poszkodowany nie będąc lekarzem nie jest w stanie wskazać dokładnie wszystkich swoich dolegliwości. Poza tym tabele określają przedziały w jakich mieszczą się poszczególne urazy, np:

 • złamanie kości ramiennej z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi (ręka prawa): 5-15%

 • złamanie kości udowej z miernymi zmianami i skróceniem do 6 cm: 15-30%

Lepsze jednak nawet zgrubne obliczenia niż nic.

Prywatne konsultacje

Innym sposobem na poradzenie sobie z problemem jest konsultacja z lekarzem uprawnionym do orzekania w sprawach uszczerbku. Dotarcie do lekarza zatrudnionego w Powiatowym Zespole Orzekającym w sprawach niepełnosprawności nie powinno być nadmiernie trudnym zadaniem. Ponieważ medycyna jest biznesem, łatwiej będzie uzyskać nieoficjalną opinię podczas wizyty w prywatnym gabinecie takiego lekarza.

Ta metoda mimo, że pociąga za sobą dodatkowe koszty, jest zdecydowanie lepsza. Mimo to wynik również może być niedokładny. Bardzo prawdopodobne, że naszlekarz przyjmie górne wartości z przedziałów podanych w tabelach uszczerbku, co będzie poprawne politycznie, ale niekoniecznie zgodne ze stanem faktycznym.

Prawda leży pośrodku

Kolega po fachu naszego konsultanta pracujący na zlecenie T.U. przyjmie prawdopodobnie niższe wartości. Być może nie zauważy też niektórych urazów. To też będzie poprawne politycznie, tylko że z punktu widzenia innej frakcji politycznej 😉

Stan faktyczny zawiera się gdzieś pomiędzy prywatnie określonym % uszczerbku, a zapisem w protokole z badań komisyjnych zorganizowanych przez T.U. i należy o tym pamiętać. W tym miejscu warto dodać, że wspomniany przed chwilą protokół ubezpieczyciel udostępnia na żądanie osoby uprawnionej ? trzeba o to wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

Wysiłek włożony w samodzielne ustalenie uszczerbku na zdrowiu daje obraz ewentualnych rozbieżności stanowisk. W rezultacie poszkodowany uzyskuje materiał pomocny w kontynuowaniu negocjacji na drodze polubownej lub skierowaniu sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd cywilny.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Drukuj
 • email
 • PDF
 • Poleć
 • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólna, Uszczerbek na zdrowiu i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.